Om os

Ole G. Jørgensen

Rådgivende ingeniørfirma

Ole G. Jørgensen er et rådgivende ingeniørfirma

Standardbetingelser for rådgivning

Ole G. Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma ApS og tilhørende selskaber udfører rådgivning i henhold til følgende retningslinier.
PAR´s og F.R.I´s standardforbehold samt ABR 89 er gældende ved alle rådgivningsydelser.
Ole G. Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma ApS `s ansvar er for hvert projekt begrænset til 3 (tre) gange honorarets størrelse, med mindre andet skriftligt er aftalt. Indirekte tab er ikke dækket. Ansvarsdækning er i øvrigt i henhold til firmaets forsikringspolice hos TRYG Forsikring. Forsikringspolice udleveres på forlangen, såfremt kunderne ønsker dette.
Ole G. Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma ApS er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI.
Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt er ovenstående gældende for alle rådgivningsopgaver.
For vejledning og telefonisk henvendelse uden skriftlig korrespondance betragtes som rådgivning uden ansvar og uden mulighed for retslige krav over for firmaet og dets medarbejdere.

Ole G. Jørgensen Rådgivende Ingeniørfirma ApS har følgende oplysninger
CVR-nr. 26615208
Danske Bank, Viby Afdeling DK
Konto 36563656581107
Eurokonto 36563656581492
kraft af sit medlemskab af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Se venligst side om ansvarsbegrænsning.
Ovenstående er også gældende for Glasfakta ApS Facadefakta ApS